• Laman Utama
  • Informasi Kesultanan
  • Orang Besar Negeri Perak

Orang Besar Negeri

SENARAI NAMA DAN GELARAN ORANG BESAR NEGERI PERAK DARUL RIDZUAN
(Dikemaskini : 19.09.2017)

ORANG BESAR EMPAT

BIL GELARAN   NAMA   TARIKH LANTIKAN

1.

YABhg. Orang Kaya Bendahara Seri Maharaja

 

 

Jen. Dato’ Seri DiRaja Tan Sri (Dr.) Mohd. Zahidi bin Haji Zainuddin (Bersara), S.P.S.A., P.G.A.T., P.M.N., P.S.M., D.S.A., S.P.T.S., S .P.M.K., S.P.M.S., S.P.M.P., S.S.A.P, S.I.M.P., S.S.M.Z., S.P.K.K., D.H.M.S., P.N.B.S, D.P.T.S., P.A.T.,J.S.D., P.M.P., K.A.T., A.M.N., A.M.K.D.P.K.T(Brunei).

 

23.4.2013

 

 

2.

YABhg. Orang Kaya Besar Maharaja DiRaja

 

Dato’ Seri Abd. Rahman bin Haji Zainuddin, S.P.M.P., D.P.C.M.,A.C.M., P.P.T..

 

1.2.2003

3.

YABhg. Orang Kaya Temenggong Paduka Raja

 

Dato’ Seri Wan Mohd. Fathir @ Wan Fadzir bin Wan Hussain, S.P.M.P., P.C.M., A.M.P.,A.M.N.,J.P.,P.J.K.

 

1.12.1997

(O.B.J.)
1.1.1998

4.

 

YABhg. Orang Kaya Menteri Paduka Tuan.

 

Dato’ Haji Wan Mohd. Isa bin Dato’ Haji Wan Mohd. Razalli, D.P.C.M., P.J.K.

 

1.10.2003

(Lantikan OKM 20.6.2014)

 

ORANG BESAR LAPAN

BIL

GELARAN

 

NAMA

 

TARIKH LANTIKAN

1.

YBhg. Orang Kaya Kaya Laksamana Raja Mahkota

 

Dato’ Seri Mohd. Amin Shukeri bin Dato’ Ali Akbar, S.P.M.P., D.P.M P., A.M.P., J.P.

 

22.10.1996
1.2.1997
(O.B.J.)

2.

YBhg. Orang Kaya Kaya Seri Adika Raja Shahbandar Muda.

 

Dato’ Seri Ir. Mohamad Othman bin Zainal Azim, S.P.M.P., D.P.M.P., P.M.P.

 

2.4.2011

3.

 

YBhg. Orang Kaya Kaya
Panglima Kinta Seri Amar Bangsa DiRaja.

 

Dato’ Seri Dr. Abdullah Fadzil bin Che Wan, S.P.M.P., D.P.C.M., P.C.M. J.P.

 

27.9.1999


1.2.2000
(O.B.J.)
Hingga 28.2.2015

4.

 

YBhg. Orang Kaya Kaya
Panglima Bukit Gantang Seri Amar DiRaja
 

KOSONG
Dato’ Seri Yeop Junior bin Haji Yeop Adlan, S.P.M.P., D.P.M.P., P.J.N., P.M.P., J.P., P.J.K.
MENINGGAL DUNIA PADA 6.5.2016

   

5.

YBhg. Orang Kaya Kaya Shahbandar Paduka Indera

 

Dato’ Mohd. Redzuan bin Kushairi, DPMP.,AMN.

 

12.08.2010

6.

YBhg. Orang Kaya Kaya Setia Bijaya DiRaja

 

Dato’ Seri Haji Mohd. Ghazali bin Haji Abd. Rahman, S.P.M.P., D.P.M.P., P.M.P., J.P., P.P.T.

 

20.7.1989

1.6.1989
(O.B.J.)

7.

YBhg. Orang Kaya Kaya Seri Agar DiRaja

 

Dato’ Seri DiRaja Tan Sri Haji Ramli bin Ngah Talib, S.P.S.A., P.S.M., S.P.C.M., A.M.N., J.P.

 

1.10.1987

8.

YBhg. Orang Kaya Kaya Imam Paduka Tuan

 

Dato’ Dr. Afifi Al-Akiti, D.P.C.M., D.P.M.S., P.M.P.

 

1.12.2011

 

TOH MUDA ORANG BESAR EMPAT

BIL

GELARAN

 

NAMA

 

TARIKH LANTIKAN

1.

YDH. Toh Muda Orang Kaya Besar Maharaja DiRaja

 

Dato’ Dr. Syed Jaafar bin Syed Aznan, D.P.C.M., K.M.N.,

 

1.10.2003

2.

YDH. Toh Muda Orang Kaya Temenggong Paduka Raja

 

Dato’ Wan Mohd. Yaacob bin Dato’ Wan Salaidin, D.P.M.P., P.C.M.

 

1.2.1999

3.

YDH. Toh Muda Orang Kaya Menteri Paduka Tuan  

Dato’ Wan Hashimi Albakri bin Wan Ahmad Amin Jaffri, D.I.M.P.

 

1.4.2016

 

TOH MUDA ORANG BESAR LAPAN

BIL

GELARAN

 

NAMA

 

TARIKH LANTIKAN

1.

YDH. Toh Muda Orang Kaya Kaya Laksamana Raja Mahkota  

Dato’ Haji Meor Redwan bin Mahayudin, D.P.M.P., K.M.N., A.M.P., A.M.N., P.P.T.

 

1.1.2010

1.12.2010
(OBJ)

2.

YDH. Toh Muda Orang Kaya Kaya Seri Adika Raja Shahbandar Muda

 

Dato’ Ar. LA Meor Roslan Bin Dato’ Seri Hj. Meor Ahmad Rashidi, D.P.M.P.

 

  1.12.2011

Lantikan Mulai-
1.4.2016
(OBJ)
Hingga
31.3.2019

3.

 

 

YDH. Toh Muda Orang Kaya Kaya Panglima Kinta Seri Amar Bangsa DiRaja
 

 

Dato’ Ab. Wahab bin Dato’ Seri Azizul Hassan. D.P.M.P., P.M.P., D.N.S., P.P.P., B.S.K., A.N.S., H.T.S. J.P.

  1.2.2003
1.2.2008 (OBJ)

Lantikan ke OBJ Kinta Pada
1 Mac 2015

4.

YDH. Toh Muda Orang Kaya Kaya Panglima Bukit Gantang Seri Amar DiRaja  

Encik Azman bin Dato’ Seri Yeop Junior, P.M.P.

 

 

1.2.1999

5.

YDH. Toh Muda Orang Kaya Kaya Shahbandar Paduka Indera

  KOSONG
Encik Mohd Razalli bin Dato’ Seri Hj. Ibrahim
MENINGGAL DUNIA PADA 15.6.2014
   

6.

YDH. Toh Muda Orang Kaya Kaya Setia Bijaya DiRaja  

Dato’ Omardin bin Dato’ Seri Abdul Wahab, P.S.D., D.P.C.M., K.M.N., A.M.P.

 

1.12.1989

7.

YDH. Toh Muda Orang Kaya Kaya Seri Agar DiRaja  

Encik Rizal Ashram bin Tan Sri Dato’ Seri DiRaja Ramli

 

1.2.1999

 

ORANG BESAR ENAM BELAS 

BIL

GELARAN

 

NAMA

 

TARIKH LANTIKAN

1.

YDH. Toh Seri Maharaja Lela
 

 

Dato’ Haji Tun Hamzah bin Haji Tun Abd. Rafar, D.P.M.P., S.M.P., K.M.N., J.P., P.P.T., P.J.K.,

MENINGGAL DUNIA PADA 15.10.2016

 

1.3.1987

 

2.

 

YDH. Toh Paduka Indera


 

Dato’ Haji Mat Rasid bin Ayob, D.P.M.P., A.M.P.


 

OB 16
1.11.2016

OBJ
1.11.2016 -31.10.2019

3.

 

YDH. Toh Maharaja Dewa

 

Encik Mohd. Rasid bin Hussin Shah, P.M.P., A.M.P.


 

1.1.2010 (OB32)

1.4.2016 (OB16)

4.

 

YDH. Toh Maharaja Indera

 

Dato’ Haji Khairuddin bin Arshad, D.P.M.P., P.M.P., K.M.N., A.M.P., P.P.T.

 

1.10.2008

  

5.

 

YDH. Toh Shahbandar Ulu
 

 

Dato’ Haji Mohd. Tarmizi bin Haji Idris, D.P.M.P., A.M.P., P.J.K.

 

1.6.2005

 

6.

 

YDH. Toh Tan Dewa Paduka
 

  Dato’ Haji Zainon Kamar bin Haji Zainal Abidin, D.P.M.P.,P.M.P., A.M.P., P.P.T., P.J.K.


 

1.6.1991

 

7.

YDH. Toh Paduka Setia
 

 

Dato’ Ir. Dr. Safry Kamal bin Hj. Ahmad, D.P.M.P., A.M.K., P.P.T.

  OBJ
1.5.2016-
30.4.2019

(OB 16)
1.5.2013

8.

 

YDH. Toh Sedewa Raja

 

Datuk Abdul Talib bin Abd. Fahmi, D.M.S.M., A.M.P.,J.P.

 

 

1.12.1989
OBJ
1.4.2016-
31.3.2019

9.

 

 

YDH. Toh Paduka Raja

 

Dato’ Kapt. (B) Mohd. Daud bin Samsuddin @ Dato’ Tak, D.P.M.P.

 


1.8.2013
(OB16)

10.

YDH. Toh Perdana Indera   Dato’ Mohd. Shahrul Hasri bin Mahmood, D.S.S.A., P.C.M.  

10.3.1998

11.

 

 

YDH. Toh Indera Jaya

  Dato’ Ishak bin Haji Mohamed,
D. P.M.P., D.S.A.P. (Phg), AMN., PPA., AMP., AMP.(Phg),PPT.(P. Pinang), J.P.
 

1.6.2005

12.

 

 

YDH. Toh Seri Bijaya
 

 

 

Lt. Kol.(B) Dato’ Shaharudin bin Haji Nazari, D.P.MP., P.M.P., K.A T., A.M P., P.J.M.

 

 

 

1.1.2010
(01.02.2011)
O.B.J
Lantikan ke OBJ Manjung Pada
01 Jan 2016

13.

 

 

YDH. Toh Seri Lela Paduka

  Dato’ Haji Sulaiman bin Mohd. Nawi, D.P.M.P., P.M.P., A.M.N., P.P.T.
  MENINGGAL DUNIA PADA 15.09.2017
 

1.1.2010 

14.

YDH. Toh Amar Seri DiRaja

  Dato’ Ayop bin Hashim,
D.P.M.P., P.M.P., A.M.P.,J.P.,P.J.K.,

 

1.3.1974

 

15.

 

YDH. Toh Raja DiRaja

 

Kol.(B) Dato’ Abd. Rahim bin Mohamad Nor, D.P.M.P., P.A.T., P.T.S., K.A.T., K.M.N., A.M.N.,
P.J.K.

 

1.6.2005 

 

16.

YDH. Toh Seri Wangsa   KOSONG
Encik Abdul Rahim bin Mohamed, A.M.P., P.K.H.
MENINGGAL DUNIA PADA 7.7.2016
   

 

ORANG BESAR TIGA PULUH DUA

BIL

GELARAN

 

NAMA

 

TARIKH LANTIKAN

1.

YDH. Toh Suri Wati

 

Puan Salasiah binti Din, P.M.P., A.M.P., P.J.K.

 

1.12.1985

2.

YDH. Toh Pendekar Alam

 

Tuan Haji Mohd. Zailani bin Jamali, P.M.P., A.M.P., P.P.N., P.P.T.

 

1.1.1990

 

3.

 

YDH. Toh Perkerma Wati

 

Datin Seri Zabidahtul Radthuan binti Muhammad Ali Piah, P.C.M., A.M.P.

 

1.6.1992

  

4.

YDH. Toh Lela Indera

  Encik Ramli bin Ngah Mat Ali, A.M.P., J.P.


 

1.4.1993

5.

 

YDH. Toh Kelana
Perkasa

   

Tuan Haji Othman @ Othman Nagara bin Alang, P.M.P., A.M.P., A.M.N., P.J.K.

 

 

1.4.1994

6.

YDH. Toh Kamar Lela

 

Encik Mohd. Shukeri bin Haji Mohd. Radzi, K.M.N., A.M.P.

 

15.8.1995

 

7.

 

YDH. Toh Sakna Menteri

 

Tuan Haji Mohamed Zakaria bin Haji Chu Osman, P.P.T.

 

1.4.2000

 

8.

 

YDH. Toh Tan Dewa Raja

 

Encik Abdul Khalin bin Haji Abdul Hamid, A.M.P., P.P.T., P.J.K.

 

1.2.2001

 

9.

YDH. Toh Sa Indera Lela

 

Tuan Haji Isa bin Hudari, A.M.P., P.P.N., P.J.K.

 

1.2.2001

 

10.

 

YDH. Toh Sakna Bongsu

 

Encik Osman Khairi bin Abdul Malik, A M.P., P.P.T., P.J.K.

 

1.2.2001

 

11.

YDH. Toh Johan Pahlawan

 

Encik Ahmad Hamdan bin Haji Jamaluddin

 

1.8.2001

12.

 

YDH. Toh Rakna Sakti

 

Encik Mohamed Khair Johari bin Haji Osman

 

1.2.2002

13.

YDH. Toh Puspa Wati

 

Tengku Halimah bt Tengku Manja, P.P.T.

 

1.2.2003

14.

 

YDH. Toh Dewa Mahkota

 

 

Dato’ Haji Mior Idris bin Mior Jaafar, D.P.M.P., P.M.P., A.M.P.

 

1.4.2003

 

15.

 

YDH. Toh Indera Wangsa

 

 

Encik Zainal Abidin Shah bin Mohd. Ismail

 

1.6.2005

 

16.

 

YDH. Toh Sukar DiLawan

 

Encik Wan Azhar bin Wan Yeop Abdul Shukor

 

1.6.2005

17.

YDH. Toh Bahtera DiRaja  

Encik Abdul Rahman bin Dato’ Seri Haji Zaharin

 

1.1.2010

18.

YDH. Toh Mahkota Lela

 

Tuan Hj. Abu Bakar @ Yusof Bin Mohamed

 

2.4.2011

19.

YDH. Toh Bijaya Wati

 

Puan Putri Rafidah Bt Megat Noh, AMP(Perak)., AMP(Perlis)

 

1.12.2011

20.

 

YDH. Toh Amar Pahlawan

 

Encik Ismail bin Harun,
A.M.P., P.J.K.

 

1.5.2013

21.

YDH. Toh Mekong

 

Encik Wan Muhamad Saleh Sharuddin bin Hj. Wan Senik,

 

1.4.2016

 

22.

 

YDH. Toh Demang Perwira  

Encik Shahrol Nidzam bin Shaari, PPT., PJK.

 

1.4.2016

23.

YDH. Toh Jana Pahlawan

 

ACP Abu Bakar bin Romlee, PCM., ACM., AMP., PJK

 

1.5.2016

 

24.

YDH. Toh Kelana DiRaja

 

Tuan Haji Anuar bin Abd. Rani, PPT., PJK.

 

1.5.2016

25.

 

YDH. Toh Bahagia Negara

 

 

(KOSONG)
Encik Kamarul Zaini bin Abdul Ghani, A.M.P. telah kembali ke Rahmatullah pada 3 Mac 2010.

   

26.

YDH. Toh Pendewa Sakti

 

 

(KOSONG)
Tuan Hj. Abd. Manan bin Mohd Ali, A.M.P., A.M.N., P.P.T., J.P. telah kembali ke Rahmatullah pada 19 Oktober 2014.

   

27.

 

YDH. Toh Seri Indera Lela

 

 

(KOSONG)
Tuan Hj. Kushashi bin Md. Hashim, A.M.P.,P.L.P. telah kembali ke Rahmatullah pada 21 April 2015

   

28.

YDH. Toh Purba DiRaja

 

 

(KOSONG)
Encik Johan bin Lahamat, A.M.P., J.P., P.J.K. telah kembali ke Rahmatullah pada 27 April 2015

   

29.

 

YDH. Toh Kohor Alam

 

 

(KOSONG)
Brig.Jen.(B) Dato’ Haji Ahmad Fuad bin Haji Harun, D.I.M.P., P.A.T., B.C.N., K.A.T., A.C.M., A.M.N., A.M.P., P.P.T., P.P.N., P.K., P.J.B., amim. telah kembali ke Rahmatullah pada 18 Oktober 2015.

   

30.

YDH. Toh Mangku DiRaja

 

 

(KOSONG)
YM. Raja Hussain bin Raja Ali, PJK. telah kembali ke Rahmatullah pada 24 Disember 2015

   

31.

 

YDH. Toh Amar DiWangsa

 

 

(KOSONG)
Tuan Haji Hashim @ Nazri bin Pandak Bahak, A.M.P., P.P.T., P.J.K., P.L.P. telah kembali ke Rahmatullah pada 04 April 2016.

   

32.

 

YDH. Toh Tan Dewa Sakti

 

 

(KOSONG)
NAIK KE OB16
Dato’ Haji Mat Rasid bin Ayob, D.P.M.P., A.M.P.

   

 

Penafian

Pihak Pentadbiran Pejabat Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Sultan Negeri Perak tidak akan bertanggungjawab terhadap sebarang kehilangan atau kerosakan menerusi maklumat yang diperolehi melalui laman web ini.

Paparan terbaik melalui Mozilla Firefox dan Google Chrome dengan resolusi 1024 x 768 ke atas.

Laman Web ini menggunakan SUSUN ATUR RESPONSIF.

Kemaskini Terakhir :Jumaat 22 Disember 2017, 02:41:49 / Jumlah Pelawat : 709474

Hubungi Kami

Pejabat D.Y.M.M. Paduka Seri Sultan Perak
33007 Kuala Kangsar,
Perak Darul Ridzuan.

Tel. No : 605 776 1141 / 1144
Fax No : 605 776 3724
Email : pejsultan[at]perak[dot]gov[dot]my